O nás

Veřejně prospěšná společnost OSTROV ZDRAVÍ o.p.s. za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj zajištěné prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad, realizovala projekt s názvem „Modernizace parku Ostrov“. Celkové náklady projektu byly cca 32 mil. Kč včetně DPH a zdroje z rozpočtu Evropské unie se  z 90% podílely na úhradě všech uznatelných nákladů. Termín dokončení projektu a zprovoznění areálu se udál 19. září 2012. Areál parku prošel celkovou obnovou a modernizací, s cílem zvýšit turistickou atraktivitu a posílit možnosti volnočasových aktivit v ostrovském regionu. V rámci modernizace parku bylo vysazeno celkem cca 25 tisíc nových rostlin včetně více něž 17 tisíc keřů a cca 70 stromů. Současně také bylo v parku umístěno mnoho nových zajímavých prvků a stávající byly zmodernizovány. V sekci fotogalerie se můžete seznámit s postupem výstavby, s aktuální podobou parku či se snímky ze svých návštěv, které pravidelně aktualizujeme a doplňujeme.V sekci Areál naleznete finální podobu parku z projektové dokumentace.