Provozní řády

Provozní řády jsou umístěny u všech herních stanovišť. Každý návštěvník Sportparku je povinen si provozní řád daného stanoviště přečíst, seznámit se s ním a dodržovat jeho pokyny.

Hlavní provozní řád je umístěn přímo u vstupu do Sportparku Ostrov. Žádáme tímto návštěvníky, aby si jej přečetli a dodržovali jeho pokyny.

Několik zásadních bodů, které je nutno dodržovat:

  • Dodržujte pořádek a čistotu v celém areálu Sportparku.
  • Čtěte provozní řády všech stanovišť a řiďte se danými pokyny.

V celém areálu Sportparku je zakázáno:

  • Zákaz kouření (včetně elektronické cigarety).
  • Zákaz vstupu se psy.
  • Zákaz vstupu na kole, koloběžce aj.
  • Zákaz vstupu podnapilým osobám a osobám pod vlivem návykových látek.
  • Zákaz zdržování se v areálu mimo provozní dobu.
  • Zákaz úmyslného ničení majetku.

V případě nedodržování pokynů, které jsou ustanoveny v provozních řádech Sportparku či porušení zákazů výše uvedených, můžete být z areálu Sportparku vykázáni!

Provozní řády jednotlivých atrakcí:

Provozni rad detskeho hriste.pdf

Provozni rad Multifunkcniho hriste.pdf

Provozni rad in-line drahy.pdf

Provozni rad trampolina.pdf

Provozni rad detske lezecke stenky.pdf